Odnos ZZB NOB do zgodovine: primer Kitajske

ImageImage

 

Ob Dnevu boja proti okupaturju je Zveza združenj borcev NOB Slovenije povabila na glasbeno scenski spektakel z več kot petsto nastopajočimi z naslovom »Upor! Zavezniki v boju«, ki se je odvil včeraj zvečer v Centru Stožice. V poudarek širšemu zavezniškemu vidiku so na vabilu upodobljene zastave glavnih držav protiosne koalicije – Združenih držav Amerike, Sovjetske zveze, Velike Britanije, Francije in Kitajske – pri čemer pa ni težko opaziti očitne napake.

Kitajske na plakatu namreč ne predstavlja uradna kitajska zastava iz časa druge svetovne vojne temveč današnja. Ta je stopila v veljavo šele leta 1949, potem ko so komunisti zmagali v državljanski vojni in razglasili Ljudsko republiko Kitajsko. Omenimo naj še, da je slednja s svojo zastavo s strani mednarodne skupnosti bila priznana za legitimno predstavnico Kitajske šele leta 1971.

Glede na to, da je bilo pri Sovjetski zvezi upoštevano načelo zgodovinske natančnosti, saj je bila uporabljena sovjetska in ne morebiti današnja ruska zastava, se lahko le vprašamo čemu organizatorji niso enako ravnali tudi pri Kitajski. Je šlo “le” za veliko šlamparijo, izvirajočo iz zgodovinske nevednosti? Saj gre konec koncev le za “tam neko Kitajsko,” ki je v borbi proti silam osi izgubila okoli 2 milijona vojakov in desetkrat toliko civilnih življenj.

Ali pa se je maoistična zastava na plakatu znašla namenoma in so s tem organizatorji morda želeli podati neko globlje sporočilo? Morebiti celo povleči kakšno paralelo s svojim razumevanjem dogajanja med vojno v Sloveniji ali nakazati svoj model razumevanja “narodnoosvobodilnih gibanj” nasploh? V slednjem primeru se seveda ponuja kar nekaj možnih interpretacij, ki pa jih na tem mestu ne bomo razvijali dalje.

Tako ali drugače – deluje kot svojevrsten poklon Mao-Ce-Tungovemu boju, kakršnega bržkone niso pričakovali niti na veleposlaništvu Ljudske Republike Kitajske. V vsakem primeru pa gre tudi za nedopusten anahronizem, ki spričo pogoste anti-historične in politizirajoče drže vodstva ZZB NOB pravzaprav kaj dosti ne preseneča. Ob svoji neznanski občutljivosti na “spreminjanje zgodovine,”  kar radi očitajo drugim, bi morali toliko bolj paziti, da tega ne bi počeli sami.

Advertisements

Prosimo, upoštevajte, da so komentarji namenjeni civizirani izmenjavi mnenj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s