O vplivu Katoliške cerkve na slovensko politiko – empirično

 

krst-pri-savici

Predvsem v predvolilnem času smo veliko slišali o vplivu Katoliške cerkve na slovensko politiko. Ker živimo v moderni dobi, si lahko pri oceni teh trditev pomagamo s priljubljenimi orodji moderne – številkami in definicijami. Začnimo s slednjimi.

Katoliška cerkev je definirana kot občestvo verujočih. Verjetno se strinjamo, da smemo k temu občestvu prištevati tiste, ki se sami pripoznavajo kot njegovi člani.

Ko govorimo o slovenski politiki, mislimo predvsem na inštitucije predstavniške demokracije v Republiki Sloveniji. Torej v prvi vrsti Državni zbor, po ustavi najvišji politični organ v državi in nosilec ljudske suverenosti, nato predsednik republike, ki predstavlja državo navznoter in navzven, in seveda Vlada Republike Slovenije, ki načeluje izvršni oblasti in je de facto inštitucija z največjo politično močjo v državi.

Prav danes se konstituira novoizvoljeni sklic Državnega zbora – sedmi v zgodovini. Izvolil je svojega enajstega predsednika. Od teh enajstih predsednikov sta bila dva javno priznana pripadnika Katoliške cerkve. Torej ok. 18,2 % oziroma manj kot petina. Če izračunamo trajanje njunih mandatov, ugotovimo, da sta parlamentu predsedovala 8 od 22-ih let njegovega obstoja. To se pravi približno 36 %. Če bo novoizvoljeni predsednik dokončal svoj mandat, se bo ta odstotek znižal na 30,8 %.

Od štirih predsednikov republike še nobeden ni bil kristjan; eden od njih je sicer priznaval določeno ukoreninjenost v protestantski dediščini, čeprav se je legitimno vprašati, ali smemo to deklarativno identifikacijo z evangeličanskim izročilom vzeti resno, glede na to, da je gospod pred tem vrsto let predsedoval politični organizaciji, ki je eksplicitno izpovedovala znanstveni ateizem. No, h katoliškemu izročilu se do sedaj ni prišteval, niti ohlapno ali deklarativno, še noben predsednik republike. Še več: do sedaj se je le enemu katoliškemu kandidatu uspelo prebiti v drugi krog volitev, kjer pa ni presegel tretjine glasov. V ostalih dveh primerih – leta 2002 in 2012 – smo lahko v drugem krogu izbirali med dvema nereligioznima oz. nekonfesionalnima kandidatoma. Enako tudi ob volitvah za predsednika predsedstva l. 1990.

Če bi torej prisotnost Katoliške cerkve na najvišjem položaju v državi hoteli izraziti s številkami, znaša ta – 0 %.

Pojdimo dalje. Odkar imamo demokratično ureditev, smo imeli osem predsednikov vlad; od tega so bili trije pripadniki katoliškega občestva. Kar znaša 37,5%. Če pogledamo število let na oblasti, vidimo, da so katoliški premierji vladali približno sedem let in pol (torej manj kot dva polna mandata). Preračunano na 24 let demokracije, to znaša 31 % celotnega obdobja.

Stranke, ki eksplicitno priznavajo krščanstvo kot enega izmed temeljev svoje nazorske usmeritve, niso še nikoli v teh 24. letih dosegle absolutne večine v Državnem zboru. Danes imajo te stranke 26 poslancev od 90 (28,9 %), v prejšnjem mandatu so imele 35 poslancev (38,9 %), še v prejšnjem 33 (natanko tretjina) itd.

Ko gremo na nižje nivoje vplivnih političnih funkcij, postane izračun težji. Prav gotovo, recimo, je dejanski delež katoliških (in nasploh krščanskih) poslancev nižji od zgoraj navedenih odstotkov, saj je zlasti v Slovenski demokratski stranki mnogo takih, ki niso konfesionalni kristjani oziroma ne dejavno sodelujejo v krščanskem občestvu, med strankami, ki se izrecno ne sklicujejo na krščansko dediščino, pa je delež dejavnih katoličanov povsem zanemarljiv.

Podobno težko je oceniti delež kristjanov v vladah. Pri visoko izpostavljenih javnih osebnosti, kakršni so predsedniki republike, pride vprašanje verskega prepričanja prej ali slej v javnost, pri ministrih pa je težko ocenjevati, saj gre pogosto za osebno vprašanje.

A poskusimo, vsaj na nekaj primerih. V zadnji vladi Janeza Janše je bilo od 12. ministrov 4 takih, ki jih lahko brez težav imamo za del katoliškega občestva. Torej natanko tretjina. Enako število je bilo takih, za katere smemo upravičeno domnevati, da niso kristjani. Za ostale štiri je težko reči, saj njihove religiozne prakse javnosti niso bile vselej znane – in tudi ni nobene potrebe, da bi bile. Vendar mislim, da lahko ne glede na to vse štiri mirne duše označimo za agnostike.

Torej: v desnosredinski vladi, ki naj bi bila mnogo bolj kot levosredinska naklonjena Katoliški cerkvi, je bila vsega tretjina javno pripoznanih katoličanov.

Pri levosredinskih vladah je bil odstotek, razumljivo, še mnogo nižji. Za Pahorjevo vlado lahko (predvsem po odstopu ministra Karla Erjavca) mirno rečemo, da ni imela niti enega samega katoličana. Tedaj jih je celo med poslanci vladajoče koalicije bilo komaj kaj – širši javnosti je bil znan le eden.

 

Vprašanje vpliva Katoliške cerkve na slovensko politiko s tem seveda še zdaleč ni izčrpano. Prav je, da se o njem razpravlja brez predsodkov; in samo po sebi ni nič narobe, če se pri tem izpostavlja tudi problematične vidike. Vendar je prav, da smo pri tem skrajno jasni, saj v nasprotnem primeru ustvarjamo lažno predstavo, ki služi napajanju predsodkov: resnica je, da je vpliv Katoliške cerkve na slovensko politiko majhen. Brez zadržkov lahko rečemo, da je daleč najmanjši med vsemi evropskimi državami s katoliško večino (morda z izjemo Francije). Tu se ne ukvarjam z vprašanjem, ali je to nekaj dobrega ali slabega Gre mi za dejstva. In dejstvo je, da so katoličani so na vodstvenih položajih v naši državi vse od demokratizacije in osamosvojitve v znatni manjšini. Pred tem pa jih slabih štirideset let (torej od Kocbekove odstavitve v »aferi« Strah in pogum) sploh ni bilo. Kar z drugimi besedami pomeni, da so v tej državi kristjani že 70 let v izrazito manjšinski poziciji, kar se tiče soudeleženosti pri političnem soodločanju.

Morda je prišel čas, da to dejstvo uzavestimo in iz njega izpeljemo ugotovitev, da kdor udriha po katolicizmu, udriha po (politični) manjšini. Kot rečeno, mi gre izključno za ugotavljanje dejstev: odgovor na vprašanje, ali iz tega dejstva izhajajo tudi določene (etične, normativne in druge) posledice, prepuščam varuhom in zaščitnikom manjšin, ki jih v naši družbi, hvala Bogu!, ne manjka.

Advertisements

21 thoughts on “O vplivu Katoliške cerkve na slovensko politiko – empirično

 1. Obravnava ”katoliške problematike” v slovenski družbi je morda sedaj, po Janševem Vdobovzetju (20. 6.) in potrditvi zmage iz WWII (13. 7.) nekako komot, sploh tako, da se odmisli delovanje rimokatoliške subkulture (ta izraz je najbrž bolj ustrezen kot iskanje zabrisane meje med ”inštitucijo” in ”občestvom” v para-mafijski strukturi, kjer ”občestvo” nima nobenega vpliva na nič, a je dolžno podpirati ”inštitucijo”) v preteklosti. Nasilno pokristjanjevanje, inkvizicija, čarovniški montirani procesi, preganjanje Trubarja & Co., grenenje življenj mnogim intelektualcem, mahničevstvo, kolaboracija, … – ampak, pojav je tako globalen kot slovenski. Upoštevajoč ”slavno” zgodovino RKC (pa njene novodobne neoliberalne podvige v MB nadbarabiji), upam, da ni nobenih zadržkov do tistih, ki ”udrihajo po katolicizmu”, kakor ga ne bi smelo biti do tistih, ki udrihajo po kakšnem mlajšem in manjšem totalitarizmu.
  Pa zavoljo argumenta predpostavimo, da se je zgodovina začela 1991.
  RKC-subkultura je bila poglavitni dobitnih denacionalizacije, ki je bila v SLO izvedena preko vseh razumnih mej. Potem sledi zloglasni Vatikanski sporazum, ki je brez dvoma v korist ”manjšine”. Da o zadnjem Zakonu, sarkastično poimenovanem: o verski svobodi, ne govorimo. Pisan je na kožo ”manjšini” in napisal ga je ”vatikanski udbovec” / malteški vitez Šturm. Apropo Šturm, morda ne bi bila napačna analiza vpliva RKC v slovenskem pravosodje: deklarirani in dejanski katoliki med ustavnimi in ostalimi višjimi sodniki. Če smo že pri represivnih organih, ne gre spregledati vojaškega vikariata (še en kanal, kjer je ”manjšina” prisesana na ”večino”), št. deklariranih in dejanskih katolikov med oficirji; prav tako pa t.i. ”Gorenakovih kadrov” v resorju notranjih zadev. Tudi tožilstvo je zanimivo področje, kjer je dolgo kraljevala dinastija Brezigar, zelo afrontno pa tudi razvpiti Drobnič.
  Potem je tu vprašanje efektive v gospodarski in finančni integriteti slovenske družbe. Rodetov osebni prijatelj Zidar, ki je po 1991 lepo zidal cerkve; Peterletova tajnica Hilda in pa Stresovi neoliberalni eksperimenti v Mariboru zasenčijo vse ostale tajkunske pojave (kakor gobalno gledano v kategoriji pobojev, genocidov in vsakršnega izživljanja nad drugače mislečimi RKC zasenči vso konkurenco).
  RKC-subkultura (”manjšina” ali ne) je na medijskih portalih figurativno zaščitena kot kočevski (no pun intended) medvedi. Večinoma je izraz ”klero-fašist”, kaj šele njegova slengovska neo- verzija: ”katoliban” cenzurirana. Izrazi ”komunajzar”, ”komunjar” in podobne oznake za dejanske in fantomske sovražnike RKC, ne glede na politično pripadnost (kot bi bilo mogoče iz samih oznak sklepati), so na istih mestih proti vsem načelom enakih vatljev dovoljeni. Da ne omenimo, da je RKC, and RKC alone, glede verskih vsebin disproporcionalno priviligirana na javni (!) RTV (da, Hanzi TV, kjer vsak papežev prdec zapolni prostore na udarnih mestih ter nasplošno vsake toliko časa tipajo teren, če je zrak čist, da vletijo s kakšno brezsramno enostransko propagando katolicizma).
  Za konec pa še morda sestop iz državnega na lokalni nivo, kjer marsikje ločitev med državo (občino) in Cerkvijo v praksi ne obstaja in je slednja deležna finančnih privilegijev celo nad stopnjo na državni ravni.
  Skratka, za iskanje rešitve je potrebno upoštevati vse faktorje in ne zgolj po krščansko poiskati zgolj tiste, ki dani paradigmi ne nasprotujejo.

  Like

  • Čeprav je Vaš komentar v nasprotju s smernicami komentiranja (in sploh pravili spoštljivega občevanja), ga bomo pustili objavljenega – kot še en v vrsti dokazov slovenskega antikatolicizma. Pa ne, da bi jih rabili

   Like

    • Pojmi, kot so “vatikanski udbovec”, gotovo ne spadajo zraven. Primerjanje verskega občestva z mafijsko “subkulturo” pa je mogoče razumeti le kot kriminalizacijo in je torej na sami meji neustavnega sovražnega govora.

     Like

     • Saj sem analogijo na področju agentur dal v narekovaje, izraz sem izbral, da bi analogija bila očitna.
      Kar se pa tiče mafije (mednarodna organizacija, ki izvaja kriminalno dejavnost (npr.: pedofilija, pranje denarja, …)) sem pa izraz omilil s predpono ”para-”, pri tem pa dodatno obrazložil, da podobno kot pri mafiji ”občestvo” nima nobenega vpliva na ”inštitucijo”, a jo je dolžno finančno in drugače podpirati. Tako, da sem ”modus operandi” jasno nakazal, nisem pa se izrekal o kriminalnem karakterju.

      Like

      • Glej, Vladimir: živimo leta 2014, retorični postopki širjenja nestrpnosti in predsodkov do religioznih, etničnih idr. skupin, so nam več kot znani – in v Tvojem komentarju so razvidni kot beli dan. Dovolj je, da zamenjamo predmet Tvojih razglabljanj – npr. katoličane zamenjamo z Židi – in vsakomur z vsaj malo izobrazne in intelektualne poštenosti bo jasno, za kaj gre. Dodam lahko le, da je žalostno, da moramo sploh narediti to operacijo zamenjave, da postane to, kar počneš tukaj, jasno razvidno. Žalostno – in simptomatično.

       Like

       • Če malo poguglaš in pogledaš njegov simbol, boš videl, da spada v točno določeno kategorijo ljudi – neopoganov, ki so zelo podobni univerzalnoživljenjcem. Vsem pa je skupno to, da sovražijo krščanstvo.

        Like

         • Vladaimir, tvoji odgovori – ki so med drugim zgolj prepisi od tistega, kar ti univerzalnoživljenci trobijo, samo potrjujejo tvoje slepo sovraštvo predvsem do krščanstva – seveda tudi za to, ker je v Sloveniji sovraštvo do krščanstva tolerirano.

          Oboji se bolj, kot s svojo religijo ukvarjate z napadanjem krščanstva – ki danes nikogar ne preganja in je tudi zaradi krščanstva svet svoboden.

          Like

          • Ne, niso nobeni prepisi, ampak moji lastni uvidi – sem jih pripravljen brez trobljenja kogarkoli zagovarjati. Univerzalnoživljenci so konec koncev tudi krščani, tako da zahajate v podobno protislovje, kot da bi Palestincem očitali anti-semitizem.
           Pa krščanstvo je ekspanzivna in totalitarna dogma, torej je zamisel, da nikogar ne ogroža iz trte izvita. Če si pogan, vegetarijanec ali komunist, si že skoraj ne upaš odpreti interneta, da ne bi že navsezgodaj bil deležen polne doze krščanske ”ljubezni” na forumih in komentarjih.
           Pa če je zate svet bil kaj bolj svoboden v srednjem veku kot v antiki, imaš zelo pervertirano predstavo o svobodi.

           Like

          • Žal so tvoji odgovori preveč identični – in preveč skregani z realnostjo, da bi me prepričal, da je to tvoje logično razmišljanje. Univerzalnoživljenjci se sicer res imajo za pra-kristjane, vendar je njihova aktivnost – seveda z vsemi možnimi protislovji – usmerjena v glavnem v napadanje Katoliške Cerkve in ostalih kristjanov.

           Po tej plati ste si podobni kot jajce jajcu, čeprav jih hočeš potisniti med ostale kristjane.

           Tvoje sovraštvo ti tudi zamegljuje razumevanje razvoja sveta in krščanstva. Danes krščanstvo nikogar ne ogroža in se širi le na miren način.

           Ti vidiš tisto, kar hočeš videti. V resnici je pa tako, da komunisti najbolj napadajo drugače misleče – potem pa jokajo, če jim kdo pove ostro nazaj. Enako velja za te “neopogane”. O kakšnih vegetarijancih pa ni kaj dosti govora – razen tega, da znajo biti vegani tudi zelo agresivni in žaljivi do tistih, ki jemo meso.

           Saj nisem rekel, da je bil svet bolj svoboden v srednjem veku kot antiki. V novem veku (kapitalizmu) je svet postal bistveno svobodnejši – in to je tudi zasluga krščanstva.

           Like

       • Luka, bodimo iskreni. Če že v mojem komentarju iščete potrditev, da si izvolite biti užaljeni, bi bilo lepo, če podate kakšen proti-argument. Sem pripravljen (kot, recimo, hobi strokovnjak za slovenski antikatolicizem) seveda odovarjati na pod-vprašanja in proti.argumente.
        Pa glede katoličanov in Židov, ni potrebno nič zamenjati (pa še dokaj nestrokovno bi bilo, upoštevajoč, da je ravno RKC skozi stoletja vtakal anti-semitizem v samo blago zahodnega sveta). Sicer pa obe ideologiji izhajata iz istega vira. In tozadevno, lahko samo aspiriram do ”širjenja nestrpnosti in predsodkov do religioznih, etničnih idr. skupin,” kot ga imajo v svojih ”svetih” in ”posvečenih” tekstih izpričani katoliki in židje.

        Like

        • Nobene užaljenosti – zgolj preprosta ugotovitev. Protiargumentov, da je krščanstvo “totalitarna dogma” in podobnim trditvam, pa seveda ne bom podajal. Tudi kakšnega posebnega dodatnega vprašanja nimam.

         Like

         • OK, Luka, očitno ti je potrebno freske narisati. Torej je po tvoje za slovenske razmere pojem Židje in katolicizem zamenljiv, pa dajmo, da vidimo, kako se tvoja izobrazba in intelektualna poštenost obnese, torej:
          – Židje v Sloveniji poveličujejo kolaborante z nacizmom in jim postavljajo spomenike,
          – Mariborska sinagoga je navrtala največjo luknjo v slovenski bančni sistem,
          – Na javni RTV se na debelo propagirajo vsi židovski prazniki, enostransko & pod strogo cenzuro, poleg tega da imajo edino Židje predstavitve v verskih oddajah,
          – Židje imajo svojo para-cililno iniciativo ”Sanhedrin 2014”, ki ruši pravni red v Sloveniji,
          – Verski zakon je napisal agent Mossada,
          – Židje neprestano vdirajo v vse pore družbenega življenja, …
          Pa še kaj bi lahko analogizirali, npr., da so nas v srednjem veku okupirali Hazarji in nam vsilili židovsko vero.
          Upam, da se vidi, kako bebava in intelektualno nepoštena je tvoja teza o zamenjavi pojma Židje in katoliki.
          Hm, pa poskusimo, upoštevajoč, da si sicer velik zagovornik izraelskega preurejanje etičnih razmerij na Bližnjemvzhodu, imaš pa tudi ustaški znak v avatarju (ne, hecam se, vem, da je intrigantno podobna arabska črna N, ampak tak mal za sivi humor), če torej tvojo situacijo damo v tezo o zamenljivosti:
          Lahko potem rečemo, da v Iraku RKC uporblja krščane kot živi ščit proti Islamskemu kalifatu, oz., da je za situacijo vsaj enako kriv tako kalifat kot iraški krščani?

          Saj krščani ste lahko inteligentni, a intelektualno poštenost vam ovira ideološka deformacija.

          Like

          • Ja Vladimir, imaš pa čisto komunistične argumente. Nihče ne poveličuje sodelovanja z nacisti, vendar pa svet tukaj ni črno bel in domobranci niso bili le slabi, kot partizani ne samo dobri. Tvoje izrazoslovje pa jasno pove, da ti ni do konstruktivne debate in spoznanja resnice, ampak le lajnanje komunistične ideologije.

           Sovraštvo do krščanstva je bilo v enaki meri prisotno tudi pred bančno luknjo. Pa nasprotna stran je navrtala bistveno večjo.

           Kaj je narobe, če se na RTV Slovenija omenja tudi tradicionalne praznike največje verske skupnosti pri nas?

           Kristjani ne rušimo pravnega reda v Sloveniji. Rušite ga pa ljudje, ki razmišljate tako kot ti.

           Verski zakon je sprejel parlament, sestavljen iz več strank.

           Nihče ne vidra v vse pore tvojega življenja – razen morda komunistov. Spet tvoja fisksna ideja, ki nima temelja v realnosti.

           Tvoje vlečenje na dan srednjega veka, kaže na nerazumevanje in nepoznavanje zgodovine in zakonitosti razvoja oziroma evolucije. Pa tvoji pogani niso bili nič boljši.

           Zamenjava Židov s Katoliki je čisto upravičena – saj gre v obeh primerih za nesmisle, ki so zgolj neko orodje za napadanje le-teh.

           Saj pogani ste lahko inteligentni, a intelektualno poštenost vam ovira ideološka deformacija.

           Like

          • Kritike konkretnih akterjev so pomešane s kritiko teologije in zgodovine. Negativna (ali domnevno negativna) ravnanja določenih pripadnikov verske skupnosti se jemljejo kot dokaz za negativni način delovanja skupnosti kot celote. Na podlagi tega, polresnic in za lase privlečenih analogij se ustvari izkrivljeno podobo religije kot take (seveda z dodatkom, “da obstajajo tudi ‘dobri’ pripadniki te religije, pač ‘zavedeni’ od inštitucij ali ‘nemočni’ proti njenim zlorabam) in se nato iz te izkrivljene podobe induktivno razsoja o elementih (posameznikih, institucijah itd), ki jo sestavljajo.
           Temu se reče ustvarjanje predsodkov. Čisto vseeno je, če govorimo o katoličanih, Judih, Armencih, Koptih, alavitih …

           Like

 2. Ja, svobodagovora, najprej se moraš uskladiti, kaj jaz zagovarjam, prakrščanstvo ali komunizem. Enkrat nabijaš eno, enkrat pa drugo. To značilno delovanje totalitarne sekte, ki ima vnaprej izdelan nabor realnih (univerzalnoživljenci) ali fantomskih (komunisti) sovražnikov in tisti, ki se ne strinja z njimi, je ali eno ali drugo. Pa nisem nikjer zagovarjal pra- ali kakršnega koli krščanstva, niti komunizma. To je v tvoji miselnosti, deformirani od agresivne in dogmatične ideologije katolicizma.

  Glede tvojega odgovora @ 07/08/2014 at 20:22. Kako imate krščani pošlihatno med sabo in da se napadate tudi med sabo, je vaš problem, pa naj se gre za aktualno cufanje med vami in univerzalnoživljenci, ali pa za npr. zloglasno preurejanje etnične meje med vzhodnim in zahodnim rimskim cesarstvom v režiji ”blaženega” Stepinca med 2. svetovno vojno. Vse krščanske pod-sekte so bolj ali manj ogrožujoče in se napadajo tudi med sabo. Zgodovina je polna tega. So pa vse isto verjetne in smiselne, če se razumemo. Potem, nasprotniki katolicizma si nismo podobni kot jajce jajcu, ampak zajemamo širok spekter družbenih nazorov in okolij. Tezo, da krščanstvo nikogar ne ogroža, postavi na laž že že sedanjost, niti ni treba iti kaj nazaj v zgodovino. Srednjeafriška republika, terorizem v Indiji, konec koncev Verski zakonik v Sloveniji, jasno pričajo, da krščanstvo, sploh katolicizem ogroža vse, kar leze in gre. Je pa res, da v sodobni družbi ne morejo ljudi zažigati na grmadah (kot npr. v Keniji in druge po podsaharski Afriki, da, celo v 21. stoletju), ampak ne po lastni volji. Bi, če bi lahko, ker jim tako zapoveduje njihov ”bog” v njihovih ”svetih” tekstih. Pa svet ni postal dokaj bolj svoboden v novem veku per se, ampak šele po razsvetljenstvu in francoski revoluciji – jasno, ne zaradi krščanstva, ampak proti krščanstvu. Krščanstvo je moralo biti premagano, da je bila omogočena svoboda. Drugače so npr. čarovnice zažigali na grmadah tudi v novem veku.

  In pa tvoja totalitarno-domatična ataka ob 07/08/2014 at 20:28. Glede vloge pomožnih policijskih enot SS (po domače: domobrancev), je malce preveč obširna tema, morda bo Kritika Konſervativna kdaj odprla prv to vprašanje, pa tam razčistimo, če je zadeva svetlo- ali temno-siva.
  Sovraštvo do krščanstva je prisotno že od kar obstaja krščanstvo. Isto je s fašizmom in islamom. Ampak, krščanstvo v svojem temelju vsebuje sovraštvo do drugače mislečih, zato je ustrezna povratna informacija razumljiva. Tako je seveda bilo pred bančno luknjo. Da je MB nadbarabija največji slabo-bančni dolžnik (pred Rodetovim osebnim prijateljem Zidarjem in Peterletovo tajnico Hildo), si lahko ogledaš na izpiskih največjih dolžnikov.
  Glede praznikov, ni nič narobe, če se omeni katoliške praznike na javni RTV (kot da katoliki nimajo lastnih medijev), problem je, ker se predstavljajo enostransko in brez možnosti kritike in/ali proti-argumenta na predstavljene vsebine. Torej gre za zastonj propagando, ne pa predstavitev.
  RKC preko Odbora 2014 izvaja pritisk na pravosodje, saj to je namen te iniciative. In to je rušenje pravnega reda.
  Verski zakon, ki je krivičen in pisan na kožo profitnim verskim skupnostim, je podprla klerikalna večina v parlamentu. Je bila pa stroka proti. Nobenega dvoma pa ni, da priviligira RKC.

  Tvoje mešanje evolucije in zgodovine, kakor tudi otročje zrcaljenje mojih besed, pa ni, čeprav že velikokrat videna katoliška retorična figura, ni vredno odgovora.

  Like

  • Veligor, jaz sem čisto usklajen sam s sabo. Jaz ne nabijam ničesar, ampak le opozarjam na – bistvo. To značilno delovanje totalitarne sekte, ki ima vnaprej izdelan nabor realnih ali fantomskih (katoličanov) sovražnikov in tisti, ki se ne strinja z njimi, je ali eno ali drugo.

   Seveda ti nisi zagovarjal ničesar – ti si le napadal kristjane. Tako, kot je to značilno za univerzalnoživljenjce, neke neopogane in komunajzerje. Oboji ste navznoter prazni, zato pa rabite skupnega sovražnika in je zato čisto vseeno, za kaj se imaš. Vse ostalo je zgolj manipulacija. Ti “prakristjani” s krščanstvom itak nimajo nič. Tako, da podtikanje univerzalnoživljenjcev h kristjanom, pač nima veze.

   Saj nisem rekel, da ste vsi nasprotniki Katoliške Cerkve enaki. Rekel sem, da ste glede vašega sovraštva enaki tako univerzalnoživljenjci kot neopogani.

   Krščansko dandanašnji res nikogar ne ogroža. Ne vem, kaj si našel v srednjeafriški republiki. Tudi v Indiji kristjani ne ogrožajo nikogar – so pa hindujci zelo sovražni do vseh nehindujcev. S tem, da se jim muslimani bolj agresivno upirajo in tudi maščujejo – kristjani so pa tam preveč miroljubni. V Sloveniji pa je to “ogrožanje” le plod tvoje domišljije.

   Seveda je svet postal svobodnješi zaradi krščanstva. Tudi razsvetljenstvo je produkt krščanstva – in to z evolucijo. In nobenega antikrščanstva ni bilo tukaj – kar bi ti rad videl.

   Tisti, ki so zadnji pobijali svobodomiselne so bili – komunisti in ljudje tvojega kova.

   O domobrancih in partizancih pa s tabo itak nima smisla debatirati, saj si preveč fanatično zaslepljen v komunistično stran. Sovraštvo do krščanstva s strani tebe pa nima nobene realne osnove v krščanstvu, saj te krščanstvo v ničemer ne ogroža, niti te nihče ne sovraži. Le ti si tisti, ki rabi sovražnika.

   Če pogledamo tajkunske kredite in jih seštejemo, je krščanskih tajkunskih kreditov malo v primerjavi s komunajzerskimi – le sešteti je treba ene in druge. Pa ne tlaži Zidarja v krščanske – on spada med komunajzerje.

   In če te ob vseh teh (večinoma neupravičenih) napadih naših glavnih medijev na krščanstvo, moti to, da povedo kdaj še kaj pozitivnega, je problem v tebi, ne v medijih.

   Protesti in zahteve za pravno državo niso rušenje pravnega reda, so vzpostavljanje pravnega reda. Verski zakon je pravičen in pošten. Tisto, kar je bio pa proti, pa ni stroka, ampak ljudje tvojega kova. Cerkve seveda v ničemer ne priviligira. Tvoje fiksne ideje polne sovraštva pač ne odražajo realnosti.

   Na moje trdne argumente pa nimaš odgovora, zato pa se potem na tak način potuhneš.

   Like

 3. Spoštovani Veligor: znova – in zadnjič – vas opozarjamo, da na tej strani veljajo drugačna pravila razpravljanja, kot ste jih nemara vajeni od drugod. Norčevanje iz invalidnosti je vsekakor ena od stvari, ki jih ne bomo dopuščali. To omembo bomo izbrisali.

  Like

 4. Pingback: Kritika konservativna: O vplivu Katoliške cerkve na slovensko politiko – empirično - Časnik

Prosimo, upoštevajte, da so komentarji namenjeni civizirani izmenjavi mnenj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s