Uredniška politika

Kdor ni proti nam, je za nas. (Mr 9,40)

Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim. (Rim 12,21)

 

Naš smoter je normalizacija slovenskih razmer v smislu moderne, urejene in delujoče zahodne demokracije, kjer se različne vizije družbenega in političnega razvoja soočajo v strpnem, tekmovalnem in enakovrednem  prizadevanju za javno dobro.

Zato nasprotujemo strategijam radikalizacije, populizmom in vsakršni politični demagogiji, ki še bolj histerizira slovenski javni prostor.

Neobvladanim nezmernežem, ki ne ločijo zagona od podivjanosti, sproščenosti od razpuščenosti, ironije od obešenjaštva in občestva od horde pravimo nosorogi in jih ne maramo. Ne glede na barvo njihovih oklepov.

Prav tako nasprotujemo zamislim o nadomestitvi ene hegemonije z drugo. Zavzemamo se za odprto družbo. Vanjo sami prispevamo z idejami, premisleki in projekti, ki se napajajo iz krščanskodemokratske, svobodomiselne, narodnjaške in tudi krščanskosocialne tradicije. To izročilo želimo modernizirati in ga cepiti na zahodne (predvsem anglosaške) liberalne, konservativne in republikanske tradicije, oboje pa podvreči temeljitemu kritičnemu pretresu.

Kritika konſervativna je namenjena umni in sproščeni javni razpravi na desnici, pri čemer desnico pojmujemo široko in prilagojeno speficični slovenski situaciji, kot vse tiste posameznike, ki se v demokratičnem duhu zoperstavljajo politični, intelektualni, medijski, akademski in ekonomski prevladi levice (postkomunistične, liberalne, tehnokratske in neomarksistične) v Republiki Sloveniji. Ta stran je namenjena tako razmislekom o možnostih in strategijah preseganja te hegemonije, kakor vzpostavljanju strpne in artikulirane diskusije o zagatah desnosredinske alternative po izteku tranzicijske paradigme in v času očitne krize politične tradicije slovenske pomladi.

Namen te platforme ni prepričevanje prepričanih niti demonizacija nasprotnika, temveč odpiranje novih razsežnosti v političnem razmišljanju o naši – tj. slovenski, srednjeevropski, vseevropski in zahodni – stvarnosti.

Zato so dobrodošli vsi teksti, ki gredo v to smer. Če se vam zdi, da bi lahko kakorkoli prispevali k debatam, ki jih odpiramo – ali bi radi načeli kako debato ali temo, ki smo jo prezrli – , nam pošljite svoje tekste.

Pri tem upoštevajte splošna pravila dobrega vedenja:

 • bodite samokritični (tega vodila nismo zaman postavili na prvo mesto);
 • pišite argumentirano in berljivo;
 • ne bodite nesramni, zagrenjeni, poljubni;
 • sarkazem si privoščite le, če ga znate pravilno uporabljati (torej pronicljivo, vedro in poredno);

Upoštevajte, da nimamo lektorja, zato pazite na pravopis; ker skrbimo za eleganten knjižni jezik in lepo slovensko besedo, sprejemamo le jezikovno neoporečne sestavke.

Objavljamo članke v slovenščini, angleščini in hrvaščini oziroma srbščini (latinica), tj. v jezikih, za katere upravičeno domnevamo, da jih zna slovenski izobraženec brez težav brati. Če koga ta naša odprta jezikovna politika moti, bomo z veseljem sprejeli ponudbo, da nam članke v tujih jezikih prevede v slovenščino. Če nam ni pripravljen pomagati s prevodi, to pomeni, da ga objave v neslovenskih jezikih ne motijo ali pa ga motijo iz napačnega razloga (tj. premajhne jezikovne kompetence).

Sprejemamo tudi besedila, napisana v bohoričici. Bohoričico imamo radi in bi jo radi oživeli kot živo pomožno pisavo za posebne, slovesne priložnosti. Ker pa se zavedamo, da slovenski bralci nanjo niso vajeni, sprejemamo najrazličnejša (najraje nekoliko hudomušna, a tudi povsem resna, esejistična in krajša literarna) besedila, namenjena njeni popularizaciji.

Advertisements

One thought on “Uredniška politika

 1. V poplavi množičnega tiska in agresivnega pristopa družbenih omrežij mi je v veliko veselje, da sem naletel na internetno stran krtitikakonservativna.com. Slovesnki medijski prostor praktično ne dopušča alternativnega pogleda na stvari. Vodilni mediji se tako nekritično postavljajo na stran levice, desnico pa marginalizirajo in demonizirajo ob vsaki priložnosti.

  V času hitrih družbenih sprememb in hitrega življenjskega tempa je vloga medijev še toliko bolj pomembna. Kot četrta veja oblasti nosijo mediji velik del odgovornosti za stanje v Sloveniji. Velika večina državljanov si mnenje ustvari na podlagi gledanja večernih poročil in prebiranja dnevnega časopisja. Ob enoznačnem poročanju laž hitro postane resnica. V Sloveniji se zato dogaja pranje možganov.

  Največje žrtve tega so mladi, ki večino “znanja” o slovenskih političnih in gospodarskih temah pridobijo na internetu in od ust do ust. Ob enoznačnem poročanju, ki ne dovoljuje kritičnega reflektiranja je posledica to, da največ pridobiva Združena levica. Vse bolj se med mladimi povečuje nasprotovanje privatizaciji in pa izrazit rusofilni odnos. Odnos do politike je izrazito negativen (upravičeno?!). Desnico povezujejo z domobranstvom, cerkvenimi škandali (finančnimi in pedofilskimi) ter z aferami povezanimi z Janezom Janšo. Janša je za mlade politični sovražnik številka 1.

  Na drugi strani pa najbolj brani mediji naklonjeni desnici (Reporter, Demokracija, Družina, Ognjišče…) ne premorejo pogleda onkraj strankarske delitve v Sloveniji.

  Moj predlog je zato tesnejše sodelovanje med različnimi mediji in civilnodružbenimi organizacijami (na primer: kritikakonservativna.com, portalplus.si, časnik Finance, društvo Svetilnik, združenje Mreža Idej, društvo Ibex – mladi za svobodno prihodnost, inštitut Janeza Evangelista Kreka, Evropska Slovenija…). Večina dogodkov, prireditev, okroglih miz, mnenjskih razprav ne pride do velikega dela javnosti. Z boljšo ozaveščenostjo, skupno organizacijo in sodelovanjem bi se skupne ideje slišale dlje in močneje.

  Verjamem in vem, da je v Sloveniji veiko mladih, ki si želi, da bi se slišala tudi “druga” stran. Želi(jo)mo si sprememb in boljšo prihodnost. To nam bo uspelo le z močnejšim in glasnejšim glasom.

  Aljaž Plevnik

  Like

Prosimo, upoštevajte, da so komentarji namenjeni civizirani izmenjavi mnenj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s