Javnost objav in psevdonimi

Kritika konſervativna je prvenstveno platforma za javno mišljenje in odprto debato, ne za osebne promocije. Idejam dajemo prednost pred avtoriteto njihovih avtorjev. Zato pisce spodbujamo k uporabi psevdonimov.

Vsak pisec ima stalni psevdonim, ki ga izbere v dogovoru z uredništvom portala.

Avtor se lahko kadarkoli odloči, da besedilo objavi pod lastnim imenom.

Če se nam bo tekst zdel problematičen, posebno polemičen ali če bo njegova narava iz kateregakoli drugega upravičenega razloga zahtevala, da za njim stoji pisec z imenom in priimkom, bomo v uredništvu od avtorja zahtevali, da se podpiše s polnim imenom.

Brez psevdonima in brez navedbe avtorja bomo objavili le besedila, ki so najbližje duhu Kritike konſervativne. Ta duh pa je dinamičen, pluralen in živo spreminjajoč se kot človeški obraz.

 

Advertisements

Prosimo, upoštevajte, da so komentarji namenjeni civizirani izmenjavi mnenj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s