Poslanstvo

Kdor ni proti nam, je za nas. (Mr 9,40)

Naš smoter je normalizacija slovenskih razmer v smislu moderne, urejene in delujoče zahodne demokracije, kjer se različne vizije družbenega in političnega razvoja soočajo v strpnem, enakovrednem in tekmovalnem prizadevanju za javno dobro.

Zato nasprotujemo strategijam radikalizacije, populizmom in vsakršni politični demagogiji, ki še bolj histerizira slovenski javni prostor.

Neobvladanim nezmernežem, ki ne ločijo zagona od podivjanosti, sproščenosti od razpuščenosti, ironije od obešenjaštva in občestva od horde, pravimo nosorogi in jih ne maramo. Ne glede na barvo njihovih oklepov.

Prav tako odločno nasprotujemo zamislim o nadomestitvi ene politično-medijsko-kulturne hegemonije z drugo. Zavzemamo se za odprto družbo. Sami vanjo prispevamo z idejami, premisleki in projekti, ki se napajajo iz krščanskodemokratske, svobodomiselne, liberalne, občanske, narodnjaške in tudi krščanskosocialne tradicije; torej iz osrednjih idejnih virov, ki so navdihovali slovensko pomlad in s tem ustanovitev samostojne slovenske države. To izročilo želimo modernizirati in ga cepiti na tradicijo zahodne (predvsem anglosaške) liberalne, konservativne in republikanske tradicije, oboje pa podvreči temeljitemu kritičnemu pretresu.

Kritika konſervativna je namenjena umni in sproščeni javni razpravi na desnici, pri čemer tu desnico pojmujemo široko in v  pomenu, prilagojenem specifičnim slovenskim razmeram, kot vse tiste posameznike, ki se v demokratičnem duhu zoperstavljajo politični, intelektualni, medijski, akademski in ekonomski prevladi levice (postkomunistične, liberalne, tehnokratske, menedžersko-korporativne in neomarksistične) v Republiki Sloveniji. Ta stran je namenjena tako razmislekom o možnostih in strategijah preseganja te hegemonije, kakor vzpostavljanju strpne in artikulirane diskusije o zagatah desnosredinske alternative po izteku tranzicijske paradigme in v času očitne krize politične tradicije slovenske pomladi.

V enaki meri pa je portal namenjen tudi gojenju politične misli v najširšem pomenu besede, kar je mogoče z vključevanjem dobronamernih in intelektualno poštenih sogovornikov z drugačnimi in nasprotnimi stališči od naših.

Advertisements

Prosimo, upoštevajte, da so komentarji namenjeni civizirani izmenjavi mnenj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s